Jakie normy powinny spełniać drzwi przeciwpożarowe?

Jakie normy powinny spełniać drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe są istotnym elementem bezpieczeństwa w budynkach. Mają za zadanie zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i innych szkodliwych substancji pomiędzy pomieszczeniami. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby spełniały odpowiednie normy i wymagania techniczne. W tym artykule omówimy, jakie normy powinny spełniać drzwi przeciwpożarowe będące również częścią naszego asortymentu.

Norma PN-EN 1634-1

Norma PN-EN 1634-1 to jedno z najważniejszych kryteriów, które powinny spełniać drzwi przeciwpożarowe. Określa ona warunki odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi. Aby drzwi przeciwpożarowe były zgodne z tą normą, muszą być poddane badaniom ogniowym i dymoszczelnym w instytucjach certyfikujących. Należy zwrócić uwagę, że badania te wykonuje się na całych systemach drzwiowych, czyli na drzwiach i ich okuciach oraz na ramach drzwiowych.

Wymagania techniczne dla drzwi przeciwpożarowych

Aby drzwi przeciwpożarowe spełniały wymagania techniczne, muszą być wykonane z odpowiednich materiałów. Powinny być zabezpieczone przed wpływem ognia i dymu przez specjalne warstwy ognioodporne i dymoszczelne. Co więcej, wymagane jest, aby były wyposażone w specjalne wkładki zamków i zawiasów. Dodatkowo, drzwi tego typu muszą mieć odpowiednie uszczelki, które zapobiegają przedostawaniu się dymu i gazów.

Klasyfikacja drzwi przeciwpożarowych

Drzwi PPOŻ. są klasyfikowane według odporności ogniowej wyrażonej w minutach. W Polsce stosuje się trzy klasy odporności ogniowej: EI30, EI60 oraz EI90. Oznaczenia te informują nas o tym, że drzwi są w stanie wytrzymać oddziaływanie ognia przez odpowiednio 30, 60 lub 90 minut. Należy pamiętać, że każda klasa odporności ogniowej ma określone wymagania techniczne, jakie muszą spełniać drzwi przeciwpożarowe.